Fire Tespit Raporu

Fire, Zayiat ve Randıman Tespit Çalışması
Ticaret ve Sanayi Odaları Muamelat Yönetmeliği uyarınca, ilgililerin (firma, kurum) talep ettikleri maddelerin fire ve zaiyat oranlarını tespit ederler.
Firmaların bu taleplerini odamızca yerine getirilebilmesi için; dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
Daha önce tespiti yapılmış fire ve zayiat oranları yazılı taleplere müteakip, hemen yerine getirilir.
Fire ve zayiat oranları bulunmayan veya ilk defa yapılacak ürünler için ise, firmalar yine dilekçe ile müracaatlarını yaparlar.
Genel sekreterlikçe, tayin edilen bilirkişi nezdinde , ürünün bulunduğu yerde çalışma yapılır. Sonuç, rapor haline getirilerek, talep sahibine verilir.
Bu hizmet karşılığında oda tarafından bir ücret tahsil edilir.


Yetkili: Taner GÜMÜŞ
Tel: 251 06 70-105