Tarihçe

 

Konya, dünya tarihindeki en önemli ticaret yolları arasında yer alan İpek Yolu güzergahında bulunan, yine insanlık tarihinin başlangıcı kabul edilen Çatalhöyük’e ev sahipliği yapan, her dönemde önemli bir şehirdir. Öyle ki, 1097-1308 yılları arasında 211 yıl Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya, tarım, ticaret, kültürel hayatta da kritik bir yer edinmiştir.

Konya’da sanayi ve  ticaret hayatının canlanması, planlı kalkınma politikalarının ülke geneline yayılması neticesinde 1882 yılında Konya Ticaret Odası, 1926 yılında ise Konya Ticaret  ve Sanayi Odası kurulmuştur. Konya imalat sanayi bu dönemde yapılan özel sektör yatırımları ile hızla gelişmiştir. İl merkezinde inşa edilen Organize Sanayi Bölgeleri ile merkez ve ilçelerdeki küçük sanayi siteleri bu gelişmeyi hızlandıran başlıca faktörlerden olmuştur.

İmalat sanayindeki gelişmeler, üretim odaklı yatırımların artması ile birlikte 25 Nisan 1974 yılında 8 meslek grubunda 165 sanayici üye ile Konaltaş İşhanı’nda Konya Sanayi Odası kurulmuştur. Konya Sanayi Odası kurucu yönetim kurulu üyeleri Ali AKKAYA, Hüseyin ALAYBEYİ, Abdurrahman ÖZNALCILAR, Fethi TUNÇALP ve Necati YILMAZ’ın uzun ve yoğun çalışmaları ile kurumsal yapı oluşturulmuştur.

Konya Sanayi Odası’nın kurulmasıyla birlikte Konya sanayisinin kurumsal gelişimi hızlanmış, özellikle 1980 sonrasındaki dışa açılma dönemi ile birlikte, şehir Anadolu’daki önemli sanayi merkezlerinden birisi haline gelmiştir.

Konya Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana kendisine yasalarla verilen görevlerin ötesinde, şehrin ve ülkenin sanayisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla stratejik hedefler edinme kararlılığını sergilemiş ve bu yönüyle de itibarlı, çözüm odaklı bir kurum haline gelmiştir. Konya sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla kümelenme, arge, inovasyon, ihracat, verimlilik başta olmak üzere pek çok alanda projeler yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Güçlü bir üretim ekosistemi kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında da INNOPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur. İnovasyon ve üretim odaklı araştırmaların ve çalışmaların yapıldığı INNOPARK bölgesel olarak faaliyet gösteren ve Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan ilk teknokentlerden olmuştur.

Bunun yanında ülkemizin endüstriyel politikalarına destek vermekte, politikaların oluşturulması aşamasında da aktif olarak rol almaktadır. Savunma sanayiinde yerlilik oranlarının artırılması, kapasite kullanım oranlarının artırılması, istihdam seferberliği kampanyaları, yerli otomobil ve komponetlerinin geliştirilmesi, KOBİ Nefes kredileri gibi bölgesel ve ulusal kalkınmamızda önemli rol oynayan çalışmalara aktif olarak katılmış, bu konularda projeler geliştirmiştir.

Her başarı, her bilgi ve tecrübe yeni bir kapı açmış, kurumlar arası ve kamuoyuyla sağlanan sağlıklı iletişimle birlikte, yeni ufuklar ortaya konmuştur. Diğer kurumlarla birlikte sağlanan bu sinerji, şehrin üretiminin artmasına, ihracatının gelişmesine, şehre yerli ve uluslararası yatırımların çekilmesine, savunma sanayi gibi stratejik bir sektörde bir ana sanayi yatırımının kazandırılmasına öncülük etmiştir.

1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası; Bölgemizde üretim, yatırım, sosyal, kültürel, iktisadi ve bilimsel gelişmişlik seviyesini artırmak için çözüm odaklı, adil, kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmetler sunma misyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “Konya Sanayisi ile Dünya Arasındaki Köprü” olmaya devam edecektir.