Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Sanayi Hizmetleri Müdürlüğü

SANAYİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÜTÜNSEL GÜVENLİK, SAĞLIK VE TEKNOLOJİ KÜMELENMESİ

BUSAT1.png (129 KB)

Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi, Konya Sanayi Odası öncülüğünde kurulmuştur. Bütünsel güvenlik, sağlık ve teknolojik alanlar başta olmak üzere; Kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve Konya başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerden firmalarının katılım sağladığı iç Anadolu merkezinde Türkiye’yi kapsayan geniş kitleye hitap eden yapısıyla ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir altyapıya sahiptir.

BÜSAT, sektörler arası işbirliği çerçevesinde; firmaların rekabet güçlerini arttırmaya yönelik AR-GE, inovasyon, ortak pazarlama ve ihraç at faaliyetleri düzenleme; uluslararası işbirliğini geliştirme, teknolojik gelişmelere uyum sağlama, katma değeri yüksek ürünler ortaya koyma ve milli üretim konularında bir sinerji oluşturmaktadır. Bünyesinde barındırdığı kamu kurum ve kuruluşları ile gelişmiş işbirlikleri sayesinde üniversite sanayi işbirliği kapsamında teknoloji transferi ve yenilikçi projeler üretme noktasında değer üretmektedir.

BÜSAT, ülkemizde sistem bazında belirli bir olgunluğa gelen savunma sanayimizin teknolojik derinliğinin ve büyük zorluklarla elde edilen bilgi birikimi ve yeteneğinin artırılması; aynı zamanda sağlık sektörü başta olmak üzere diğer sektörlere efektif bir şekilde transferinin sağlanmasını hedeflemektedir. Böylelikle savunma sanayi sektörünün yanında diğer sektörlerde de teknolojik bağımsızlığın kazanılması ve yerli sanayimizin geliştirilmesi noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda Konya’da yeni kurulan ve içerisinde Aselsan Konya A.Ş.’nin de yatırımını tamamladığı Teknolojik Endüstri bölgesi ile çok kısa sürede entegre olarak bölgeye ve ülkemize; yerli üretime katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi Amaçları:

· Bütünsel Güvenlik, Havacılık ve Medikal sektörleri başta olmak üzere yerli üretimin payını arttırmak,

· Üyeleri arasında ortak üretim faaliyetleri oluşturmak, işbirliklerini geliştirmek ve ortak projeler yürütülmesi için altyapı oluşturmak

· KOBİ’ lerin rekabet gücünü arttırmak,

· Yenilikçilik ve girişimcilik kültürünü geliştirmek,

· Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak,

· Kümelenme konusunda referans oluşturmak ve diğer kümelenme çalışmalarına katkıda bulunmak,

· Ortak pazarlama ve ihracat faaliyetleri düzenleme