Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Tarihçe

TARİHÇE

Konya, dünya tarihindeki en önemli ticaret yolları arasında yer alan İpek Yolu güzergahında bulunan, yine insanlık tarihinin başlangıcı kabul edilen Çatalhöyük’e ev sahipliği yapan her dönemde önemli bir şehirdir. Öyle ki, 1097-1308 yılları arasında 211 yıl Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapan Konya, tarım, ticaret, kültürel hayatta da kritik bir yer edinmiştir.

Konya’da sanayi ve ticaret hayatının canlanması, planlı kalkınma politikalarının ülke geneline yayılması neticesinde 1882 yılında Konya Ticaret Odası, 1926 yılında ise Konya Ticaret  ve Sanayi Odası kurulmuştur. Konya imalat sanayi bu dönemde yapılan özel sektör yatırımları ile hızla gelişmiş, il merkezinde inşa edilen organize sanayi bölgeleri, merkez ve ilçelerdeki küçük sanayi siteleri ile bu gelişme artarak devam etmiştir.

25 Nisan 1974’te Konya Sanayi Odası kuruldu

İmalat sanayindeki gelişmeler, üretim odaklı yatırımların artması ile birlikte 25 Nisan 1974 yılında 8 meslek grubunda 165 sanayici üye ile Konaltaş İşhanı’nda Konya Sanayi Odası kurulmuştur. Konya Sanayi Odası’nın kurucu yönetim kurulu üyeleri Ali AKKAYA, Hüseyin ALAYBEYİ, Abdurrahman ÖZNALCILAR, Fethi TUNÇALP ve Necati YILMAZ’ın uzun ve yoğun çalışmaları ile kurumsal yapı oluşturulmuştur.

Konya Sanayi Odası’nın kurulmasıyla birlikte Konya sanayisinin kurumsal gelişimi hızlanmış, özellikle 1980 sonrasındaki dışa açılma dönemi ile birlikte, şehir Anadolu’daki önemli sanayi merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Konya Sanayi Odası kurulduğu günden bu yana kendisine yasalarla verilen görevlerin ötesinde, şehrin ve ülkenin sanayisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla stratejik hedefler edinme kararlılığını sergilemiş ve bu yönüyle de itibarlı, çözüm odaklı bir kurum haline gelmiştir.

İştirakleri ve etkinlikleri ile fark ortaya koyan bir Oda

Konya sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla kümelenme, Ar-Ge, inovasyon, ihracat, verimlilik başta olmak üzere pek çok alanda projeler yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Konya Sanayi Odası, güçlü bir üretim ekosistemi kurulması için yürütülen çalışmalar kapsamında, tamamen teknoloji üretim odaklı olarak INNOPARK Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ni şehre kazandırmıştır.

İnovasyon ve üretim odaklı araştırmaların ve çalışmaların yapıldığı INNOPARK bölgesel olarak faaliyet gösteren ve Konya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Türkiye’nin ilk teknokentlerden biridir.

Konya Sanayi Odası, yine iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere, Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi’ni (AHİTÜRK) kurmuştur.

Sektörlerin üretimlerini artırmaları ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmeleri için birçok çalışmayı hayata geçiren Konya Sanayi Odası, otomotiv sektörünün en önemli organizasyonlarından olan Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği (OSEG) Konferanslarını 2010 yılından bu yana yürütmektedir.

Yine savunma sanayi alanında, şehrimizin aldığı payın atması, sektör ihracatında daha üst sıralara çıkması için çalışmalarını yoğunlaştıran Konya Sanayi Odası, gerçekleştirdiği Savunma Sanayi Zirveleri ile sektörün yenilikleri yakından takip etmesine olanak sağlamaktadır.

“Konya Sanayisi ile Dünya Arasındaki Köprü”

Konya Sanayi Odası bunların yanında, ülkemizin sanayi ve üretim politikalarına destek veriyor, politikaların oluşturulması aşamasında da aktif rol alıyor.

Her başarı, her bilgi ve tecrübe yeni bir kapı açmış, kurumlar arası ve kamuoyuyla sağlanan sağlıklı iletişimle birlikte, yeni ufuklar ortaya konmuştur. Diğer kurumlarla birlikte sağlanan bu sinerji, şehrin üretiminin artmasına, ihracatının gelişmesine, şehre yerli ve uluslararası yatırımların çekilmesine, savunma sanayi gibi stratejik bir sektörde bir ana sanayi yatırımının kazandırılmasına öncülük etmiştir.

1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası; Bölgemizde üretim, yatırım, sosyal, kültürel, iktisadi ve bilimsel gelişmişlik seviyesini artırmak için çözüm odaklı, adil, kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmetler sunma misyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “Konya Sanayisi ile Dünya Arasındaki Köprü” olmaya devam edecektir.