Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Kümelenmeler

KÜMELENMELER

Konya Sanayi Odası ülkemizin ilk kümelenme çalışmalarından birisi olan 2006 yılında başlattığı “Konya Sanayi Bölgelerinde Kümeleşme Potansiyeli ve Bir Pilot Uygulama” projesi ile bölgede elmas modeli temel alarak odak sektörler üzerinde yaptığı araştırma ile kümelenme kapasitesini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Yapılan çalışma neticesinde bölgede on iki odak sektörde kümelenme potansiyeli olduğu tespit edilmiştir. Konya Sanayi Odası ortaya çıkan sonuçlar çerçevesinde üyelerinin rekabetçiliğini yükseltmek için eylemler üretmiştir. Öncelikle otomotiv sektöründe yer alan firmalar üzerinde çalışma yapılmıştır. İhtiyaç analizi ile başlayan süreç kümelenme olarak devam etmiştir. Konya’da otomotiv kümesi diğer küme oluşumlarını da teşvik etmiş kümelenme çalışmaları yaygınlaşmıştır.

Konya Sanayi Odasınca 2006 yılında yürütülen Avrupa Birliği projesi ile bölgede kümelenme alanında faaliyetler başlatılmış, proje devamında ise 2008 yılında kümelenme derneği kurularak bölgede kümelenme çalışmalarının koordineli bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır. Çeşitli sektörlerde kümelenme çalışmalarını tetiklemiş ve bunları destekleyerek gelişmelerine katkı sağlanmıştır. Daha önce belirtildiği gibi yapılan çalışma ile on iki odak sektörde kümelenme potansiyeli tespit edilmiştir. Bu on iki sektör detaylı olarak analiz edildiğinde gerek niteliksel olarak ürettiği değer gerekse bölgeye sağladığı dinamizm nedeniyle ve yoğunlaşma oranı en yüksek sektör olan otomotiv sektöründe ilk kümelenme çalışmaları başlamıştır.

Gerek ulusal kalkınma palanlarında gerekse bölgesel kalkınma planlarında yer alan hedefler doğrultusunda hareket ederek bölgemizin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması için kümelenme çalışmaları sürdürülmeye devam edilmektedir.

Kümelenme Nedir ?

İş Kümeleri, belirli bir alanda birbirine bağlı işletmelerin, tedarikçilerin ve ilişkili kurumların coğrafi bir yoğunluğudur ve ekonomik varlıklarının varlığına katkıda bulunan tüm sektörleri ve kuruluşları içerir.  İş Kümeleri, tamamlayıcı ürün üreticilerinden distribütörlere ve müşterilere kadar çok çeşitli aktörleri içerir. İş Kümeleri genellikle üniversiteler, standardizasyon kuruluşları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumları ve teknik destek sağlayan kamu ve özel kuruluşlar etrafında toplanır.

Kümelenme Girişimleri

Kümelenme girişimleri, bir bölgedeki mevcut aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyerek ve/veya işbirliği potansiyelini artırarak Kümelerin büyümesini artırmak için organize edilmiş çabalardır.

Kümelemenin temel özellikleri

Yakınlık, ağ oluşturma ve uzmanlaşma, Kümelemenin üç temel özelliğidir. Yakınlık, şirketlerin uzmanlaşmış işgücüne erişim ve zımni ve somut bilgi alışverişi açısından yakın mesafede olmasını gerektirir. Ağ oluşturma, yerel tedarikçilerin, müşterilerin, rakiplerin, üniversitelerin ve araştırma çekirdeklerinin kendi aralarında ortak çalışma ilişkileri ve bağlantılar kurmasını sağlar. Uzmanlaşma, bir endüstride işbölümünü gerektiren bir olaydır.

Kümelemenin işletmeler için faydaları

Sağlam bir kümeye dahil olan işletmeler, solo işletmelere göre daha hızlı büyüme sağlar. Çünkü işletmeler kapsadıkları sağlam Kümeler sayesinde en iyi uygulamalara odaklanır. Ayrıca, uzmanlaşmış tedarikçilerin ve işgücünün ve destekleyici kuruluşların varlığı, işletmelerin rekabetçi bir konumda gelişmesini sağlar.

Ayakkabikumesilogo.jpg (1.86 MB)

KONYA AYAKKABICILIK KÜMESİ 

kdk.jpg (84 KB)

KONYA DÖKÜM KÜMESİ 

kontarkum-mst.jpg (110 KB)

KONYA TARIM MAKİNALARI KÜMESİ 

logo.jpg (114 KB)

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ 

 

 

BUSAT1.png (129 KB)

BÜTÜNSEL GÜVENLİK, SAĞLIK VE TEKNOLOJİ KÜMELENMESİ

 
KONYA AYAKKABICILIK KÜMESİ
KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ
KONYA DÖKÜM KÜMESİ
KONYA TARIM MAKİNALARI KÜMESİ