Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI BELGESİ

YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi

 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmeliğe göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.

Odamız https://www.kso.org.tr web sayfasında Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları ve gerekli bütün bilgiler yer almakta olup, ayrıca istenen belgeler ve uygulama esasları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler

1.Dilekçe (Buradan indirebilirsiniz)

2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

3.Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi ( Buradan İndirebilirsiniz )

4.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Buradan İndirebilirsiniz)

5.Taahhütname (Buradan İndirebilirsiniz)

6.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)

 aslı veya noter onaylı sureti

7.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

8.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

9.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

10.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

11.Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait İş Akış Şeması (ıslak imza ve kaşeli).

12.Yerli Malı Belgesine konu olan  ürünün imal edildiği döneme ait Fiili Üretim Miktarını gösterir belge (ıslak imza ve Kaşeli).

13.Yerli Malı Belgesine konu olan bir önceki yıla ait Fiili üretim miktarını gösteren belge (ıslak imza ve Kaşeli). 

14.Müracaata gelirken TOBB Banka Hesabına her bir müracaat için 900,00 TL Onay  Ücreti yatırılarak dekontu getirilecektir. Banka Hesap bilgileri için tıklayınız.

15. Üç ürüne kadar herbir ürün için 1.500,00 TL, fazladan her ürün için 700,00 TL ücret alınmaktadır. 

16. Hesap Bilgileri


T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ZAFER SAN./KONYA ŞB.

TR69 0001 0026 0337 0418 0550 19

T. HALKBANKASI A.Ş. BÜSAN SAN. SİT. ŞB.

TR05 0001 2009 5180 0016 0000 02

T. İŞBANKASI A.Ş. BÜSAN ŞB.

TR40 0006 4000 0014 5050 0910 33

AKBANK T. A.Ş. KONYA ŞB.

TR11 0004 6000 3388 8000 1839 50


Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli
Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname
TOBB Banka Hesap Bilgileri
Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi