Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIGENEL BİLGİLENDİRME

Konya Sanayi Odası olarak üyelerimiz, faaliyetlerimizden yararlananlar ve Kurumumuz ile ilişkili tüm şahısların kişisel verilerinin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Kurumumuz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak idari ve teknik tedbirleri uygulamaktadır. Veri sorumlusu sıfatı ile aydınlatma yükümlülüğümüz doğrultusunda kişisel verilerinizin toplanması, saklanması, korunması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmek amacıyla yayınladığımız Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve Koruma Politikası, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, KVKK Hak Bildirgesi, Çerez Politikası, Ticari Elektronik Gönderi İzni, Başvuru Yönergesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Formuna bu sayfadan ulaşabilirsiniz.


KVKK, ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKALARI

AYDINLATMA METNİ
ÇEREZ POLİTİKALARIMIZ
KİŞİSEL VERİ İŞLETME VE KORUMA POLİTİKASI
TİCARİ ELEKTRONİK GÖNDERİ İZNİ
KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
KVKK HAK BİLDİRGESİ
BAŞVURU YÖNERGESİ VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU