Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Ekspertiz Raporu İşlemleri

EKSPERTİZ RAPORU İŞLEMLERİ

EKSPERTİZ RAPORU İŞLEMLERİ

Üyelerin müracaatlarına istinaden ihracat, ithalat, gümrük, vergi ve teşvik mevzuatlarının uygulanmasında ilgili kurumlarca aranmakta olan hususlara yönelik incelemeler ile kamu kurumlarından Konya Sanayi Odası’na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere oluşturulan eksper heyeti aracılığıyla firma işyerinde, gümrük sahalarında tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle düzenlenen raporlardır.

Söz konusu ekspertiz raporları düzenlenmesinin yasal dayanağı aşağıda belirtilmektedir.

5174 sayılı TOBB Kanununun Odaların Görevleri Başlıklı 12.Maddesi:

  • Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak
  • Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde Odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek
  • Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak

Yine, 5174 sayılı Kanunda Odalarca düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ile verilecek hizmetleri düzenleyen 26.Maddesi:

  • Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporlarını kapsamaktadır.
  • Gerek Odamızda kadrolu olarak çalışan gerekse Odamız bilirkişi ve eksper listelerinde yer alan eksperler tarafından düzenlenen bu raporlar, Odamızca onaylandıktan sonra ilgili firmaya verilmektedir.

     

  • Bu rapor, Odamızdan her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücret mukabili alınmaktadır.

  • Bilgi: 251 06 70-105