Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Faaliyet Belgesi / Oda Sicil Kaydı Sureti

FAALİYET BELGESİ / ODA SİCİL KAYDI SURETİ

FAALİYET BELGESİ / ODA SİCİL KAYIT SURETİ

Oda üyesi firmaların başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı Oda sicil kayıt sureti (Faaliyet Belgesi) verilir. Faaliyet Belgesinde firmanın ünvanı, işkonusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve hangi makama ibraz edileceği belirtilmektedir.

Başvuru:

Oda Sicil Müdürlüğüne Başvuru

Online Belge Başvurusu: https://uye.tobb.org.tr/organizasyon/firma-index.jsp

Online işlemler yol haritası: LİNK