Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Bilgi Edinme Kanunu

BİLGİ EDİNME KANUNU

BİLGİ EDİNME KANUNU

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazete, 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetede 2004/7189 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca, Odamız ile ilgili konularda yapılacak başvurular için, “Bilgi Edinme” Servisi’miz gereken hizmeti verecektir.

Odamız ile ilgili bilgiler, Web sayfamıza konulmuş olup,burada yer almayan hususlar için Bilgi Edinme Servisimize yazılı olarak veya elektronik ortamda müracaat edebilirsiniz.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular (0 332) 248 93 51 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise kso@kso.org.tr posta adresine yapılabilecektir.

Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu Formları doldurularak yapılmalıdır.Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Gerçek Kişiler İçin) BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Tüzel Kişiler İçin) BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU