Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ TEFTİŞİ VE ARABULUCULUK PANELİ

ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ TEFTİŞİ VE ARABULUCULUK PANELİ

 Sayın Üyemiz;


Çalışma hayatı mevzuatının işyerlerinde uygulanması ile ilgili olarak, işçi -işveren-devlet arasındaki ilişkiler önem arz etmektedir. İşverenlerin mevzuatı doğru bir şekilde uygulayabilmesinin sağlanması hem iş teftişi sonrasında işverenlerin idari para cezası almalarının önüne geçecek hem de işçi - işveren arasındaki sorunların yargı yolu ile çözümlenmesi sırasında hakkaniyete uygun sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Düzenlenecek olan panelde sunumlar ile soru-cevap bölümü sonrasında özellikle aşağıdaki konuların açıklığa kavuşması hedeflenmektedir. Buna göre;

 -İşyerlerinde yapılacak şikayet üzerine veya programlı teftişte genel olarak hangi hususlar incelenir?

-İşyerlerinde yapılan teftişlerde iş mevzuatı uygulamaları nasıl yorumlanır?

-İşçi özlük dosyasında hangi hususlar bulunması gerekir?

-İş sözleşmesinin yapılması ve içeriğinin mevzuata aykırılığının sonuçları nelerdir?

-Çalışma sürelerine (normal çalışma süresi, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma vb.) ve dinlenme sürelerine (yıllık ücretli izin, ulusal bayram ve genel tatiller, hafta tatili, ara dinlenmesi, mazeret izni)  ilişkin işyerlerinin denetimi sonrasında, hukuka aykırı çalışma ve dinlenme süreleri uygulamalarının tespiti durumunda sonuçları nelerdir?

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanmasına ilişkin denetimler ne zaman başladı?

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilişkin olarak yapılacak denetimlerde öncelikle hangi hususlara bakılacaktır?

-İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve yardımcı sağlık personeli istihdamının denetiminde hangi hususlar önemlidir?

-İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak çalışanların eğitiminin denetim açısından ve işverenin kusurunun belirlenmesinde önemi var mıdır?

-İş uyuşmazlıklarının çözümünde yargı yoluna gidilmesinin taraflar açısından olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

-İş uyuşmazlıklarının çözümünde dava dışında başka bir yol var mıdır?

-Arabuluculuk ile ilgili olarak Türkiye'deki son durum nedir?

-Arabuluculuk müessesesi uygulaması nasıl olacaktır?

-İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli midir?

-İşçi-işveren arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümlenmesinin taraflar açısından avantajları nelerdir?

“ÇALIŞMA HAYATINDA İŞ TEFTİŞİ VE ARABULUCULUK” PANELİ

Tarih   : 30 Nisan 2014, Çarşamba

Yer      : Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Konferans Salonu

14.00-14.15-Açılış Konuşmaları

Selçuk ÖZTÜRK
KTO Yönetim Kurulu Başkanı

14.15- Panel
Oturum Başkanı :

Yrd. Doç. Yalçın BOSTANCI
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

Panel Konuları ve Konuşmacılar:
"İş Teftişinde Hukuki Olarak İncelenen Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar"
Yasemin YÜCESOY
İş Başmüfettişi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

"İş Teftişinde İş Sağlığı ve Güveliği Mevzuatı Açısından İncelenen Konular ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar"

Gonca ŞENER
İş Müfettişi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu

"Arabuluculuk Müessesesinin İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi"

Yrd. Doç. Dr. Yalçın BOSTANCI
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi-Arabulucu


16.30 Soru ve Cevap

17.00 Kapanış, Dilek ve Temenniler