Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Sanayi Hizmetleri Müdürlüğü

SANAYİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

INNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

 

Innopark-Konya-Teknoloji-Gelis.jpg (41 KB)

 

Konya Sanayi Odası tarafından uygulamaya konulan bir güdümlü proje ile kurulan “Konya Bölgesel İnovasyon Merkezi“, bölgemize daha etkin hizmet üretmek amacıyla 2015 yılında Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesine dönüştürülmüştür.

Konya Sanayi Odası tarafından ilgili bütün paydaşların bir araya geldiği örnek bir teknopark olarak yapılandırılan InnoPark’ın yönetici şirketinin 27 ortağı bulunmaktadır.  Bu ortaklık yapısında üniversiteler, kamu kesimi, iş dünyası ve kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri aktif olarak yer almaktadır. InnoPark; OSB içinde konumlanmış, 7 üniversitenin ortağı olduğu, yönetiminde özel sektörün ağırlığı olan, teknolojik üretim odaklı bir teknopark olma özellikleri ile öne çıkan özgün bir yapıya sahiptir.

Hedefimiz bölgemizdeki sanayi üretimini ve ihracatını bugünkünden çok daha yüksek seviyelere taşımaktır. Bunun yolu da üretimde Ar-Ge ve inovasyona daha fazla önem vererek daha teknoloji yoğun ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmekten geçmektedir.  InnoPark bu hedefi gerçekleştirmek üzere “OSB içinde konumlanan teknolojik üretim odaklı” bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi konsepti ile kurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız:

İnnopark da yer almak için başvurun: