Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Haberler

KSO’DA SERA GAZI HESAPLAMASI ANLATILDI

KSO’DA SERA GAZI HESAPLAMASI ANLATILDI

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde, “TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Salımlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması ve Raporlanması Eğitimi” gerçekleştirildi.  

KSO Eğitim Salonu’nda, TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı Baş Araştırmacısı İlknur Kılıç tarafından verilen eğitimde, sera gazı envanter sınırları, raporlama sınırları, doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonları kategorilerinin neler olduğu, sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının nasıl hesaplanacağı ve hesaplama yöntemleri gibi konular anlatıldı. Kılıç, sera gazı azaltma faaliyetleri, sera gazı envanteri kalite yönetimi, sera gazının raporlanması gibi konularda da bilgi verdi.

Yapılan hesaplamalar sonucu oluşturulacak sera gazı raporlarının nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili açıklama yapan Kılıç, “Sera gazı raporları tam, tutarlı, şeffaf ve ISO 14064-1 standardına göre planlanmış olmalıdır. Sera gazı beyanının bağımsız bir şekilde doğrulanması durumunda, doğrulama beyanı hedef kullanıcıların erişimine açık olmalıdır. Yine raporda raporlama yapan kuruluş, rapordan sorumlu kişi ve kurum, raporlamanın yapıldığı dönem belirtilmelidir” dedi.

Sera gazı azaltımı için neler yapılmalı?

Kılıç, yapılan hesaplama ve raporlama sonucu ortaya çıkan sera gazını azaltmak ve uzaklaştırmak için işletmelerin yapabileceği uygulamaları da şöyle sıraladı: “İşletmeler için çeşitli sera gazı azaltım inisiyatifleri bulunmaktadır. Enerji talebi ve enerji kullanımının yönetimi, enerji verimliliği, teknoloji ve proses iyileştirmeleri, taşımacılık ve seyahat taleplerinin yönetimi, yakıt değişimi, ağaçlandırma, atık oluşumunun azaltılması, atıkların düzenli depolama sahalarında bertarafı veya yakılmasını önlemek amacıyla alternatif yakıtlar ve hammaddelerin kullanılması, soğutucu gaz yönetimi.”