Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

 

duyuru-ust-2.jpg (26 KB)

7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî  gazetede yayımlanmıştır.  Odamıza  ödenmesi gereken aidatlar da yapılandırma kapsamına alınarak yapılandırma ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda tarafınıza iletilmiştir.

  • Yapılandırma 31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan aidat borçlarını kapsamakta olup 2023 yılı aidatları kapsam dışındadır.
  • Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
  • Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunabilecektir.
  • Başvuru 01 Nisan 2023 tarihinden itibaren “ https://ebelge.tobb.org.tr ” adresinden veya E-Devlet kapısı( https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Bilgi sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Ayrıca başvurular ekteki dilekçe doldurularak, dilekçe aslının Odamız Muhasebe birimine ulaştırılması durumunda da yapılabilmektedir.
  • Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuran üyeler peşin veya azami dokuz (9) taksit ile ödeme yapabileceklerdir.
  • Başvurularda yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
  • Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuran üyeler, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler halinde ve azami toplam dokuz (9) eşit taksitte (son taksit tarihi: 28/02/2024) ödemesi gerekmektedir.
  • Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
  • Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır.
  • Yapılandırmadan faydalanacak üyelerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış olan alacaklar için, üyenin yapılandırmaya başvurmuş olması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

Yapılandırma ile ilgili sorularınız  için Odamız  Muhasebe Memuru Ahmet ALTINTAŞ ile iletişime geçebilirsiniz.

Eposta : muhasebe@kso.org.tr        Telefon: 0 (332) 251 06 70 - 168

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANIĞI

Aidat Yapılandırma Dilekçe Formu Örneği