Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

AİDAT/GECİKME ZAMLARINA İNDİRİM VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR

AİDAT/GECİKME ZAMLARINA İNDİRİM VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

Sayın Üyemiz;

 

Üye aidat borçları ve gecikme zamlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni uygulama, 6552 sayılı Kanun ile 5174 sayılı TOBB Kanununa eklenen Geçici 18.Maddesiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Uygulama; üyemiz firmaların 11 Eylül 2014 tarihinden önce Odamıza ödemesi gerektiği halde ödememiş oldukları aidat borçlarını kapsamaktadır. 2014 yılı Ekim ayında ödemesi gereken aidat 2.taksiti dışındaki tüm aidat borçlarını kapsamaktadır.

 

Uygulamada; kapsama giren aidat borçlarına ilişkin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanmış gecikme zamları silinerek, bunun yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak yeni gecikme zammı tutarları esas alınacaktır.

 

Ödenmesi gereken toplam tutarın tamamının 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenecek olması halinde toplam tutara % 10 oranında indirim uygulanacaktır.

 

Aidat anapara ile yeniden hesaplanan gecikme zammı tutarları toplamından oluşacak olan yeni aidat borcunun ödemesi; birinci taksiti 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmek şartı ile 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte olacaktır.

 

Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde, uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar anapara borcundan düşülecek ve kalan borç için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı işletilmeye devam edilecektir.

 

Uygulamadan yararlanılabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza dilekçe ile müracaat edilmesi şarttır.  ( Müracaat dilekçe örnekleri ekte yer almaktadır. )

 

Uygulama kapsamında ödemeler, odamıza elden veya kredi kartı ile yapabileceği gibi banka hesap numaralarımıza havale veya EFT yolu ile yapılabilecektir. Kredi kartına taksitlendirme yapılamamaktadır.

              

İşi bırakma veya resen terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Odamız kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu uygulama hükümleri uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş olan aidat borçlarının ise tahsilinden vazgeçilecektir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI

 

İletişim:

Odamız Muhasebe Servisi (0332) 251 06 70 -108-140 

PEŞİN ÖDEME (%10 İNDİRİMLİ) DİLEKÇE ÖRNEĞİ
TAKSİTLENDİRME (8 TAKSİT) DİLEKÇE ÖRNEĞİ