Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI

ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTENJANI

 ASKIYA ALMA VE TARİFE KONTANJANI

 

İLGİ:Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 01.12.2010 tarihli ve B.02.1.DTM.0.03.09.03-205.01.03 sayılı yazısı

 

Sayın Üyemiz,

 

TOBB'den  odamıza gelen ilgili  yazıda, gümrük vergisi askıya alınacak ve Topluluk tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlere ilişkin olarak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine doğrudan katılmakta; bu müzakereler sonucunda, bir taraftan sanayimizin ihtiyacı olabilecek düşük maliyetli hammadde temin edilmesine imkan tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesi sağlanmakta ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar payı kaybına engel olunduğu bildirilmiştir.

 

AB ile müştereken hazırlanan gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin listesi Toplulukta her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girmekte, 1 Temmuz tarihi itibariyle de söz konusu listeye yeni ürünler eklenmekte veya çıkarılmaktadır. Ülkemizde de, AB'deki uygulamaya paralel olarak her yıl yayımlanan İthalat Rejimi Kararı'na ekli V Sayılı Liste'de gümrük vergisi askıya alman ürünler yayımlanmakta, Temmuz ayında ise gerekli değişiklikler yapılmaktadır.

Konu ile ilgili olarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan alman bir yazıda, AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 1/1/2011 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin

listesinin Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın internet sayfasındaki http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/SanayiIIDb/ek_askiya_alma.doc  linki altında yer aldığı bildirilmiştir.

 

Yazıda, Bu ürünlerden herhangi birini üretiyor olması sebebiyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 31.12.2009 tarihli ve 27449 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat 2010/18 sayılı "Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ"in III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, 10 Haziran 2010 Perşembe günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'ne başvurmaları gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıca, yazıda, söz konusu başvurulardan ilgili Müsteşarlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartları haiz olduğu tespit edilenlerin, AB Komisyonu ETSG bünyesinde müzakere edileceği ifade edilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı