Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

AVRUPA BİRLİĞİ DEVLET YARDIMLARI HK.

AVRUPA BİRLİĞİ DEVLET YARDIMLARI HK.

 Sayın Üyemiz;

 
İlgi: TOBB'nin 13.08.2014 tarihli ve 0432/5644 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği'nde devlet yardımları politikası ile hem özel sektöre yatırım teşvikleri sağlanmakta, hem de getirdiği yasaklar ile rekabet ortamının korunması amaçlandığı, Avrupa Komisyonu, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır. Yapılan çalışma neticesinde Avrupa Birliği, zor durumdaki firmaların kurtarılması ve yeniden yapılandırılması için devlet yardımlarını devreye soktuğu bildirilmiştir.

Yazıda devamla, Komisyon, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak rekabetçi bir piyasanın devamlılığım sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması başta olmak üzere geniş ekonomik yararlarının bulunması sebebiyle bu tür yardımları desteklemektedir. Devlet yardımlarının modernleştirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından şirket kurtarma ve yeniden yapılandırma kapsamındaki desteklere ilişkin kurallar yemden düzenlenmiştir. Bu kapsamda KOBİ'lere yardımcı olması açısından yeniden yapılandırma desteğinin gereklilikleri kolaylaştırılmakta olup, söz konusu destek 18 ay ile sınırlı tutulmaktadır.

Söz konusu düzenleme 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeye dair detaylı bilgi

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf  adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI