Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

BİLİM MERKEZİ SERGİLERİNİN TASARIMI VE PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI

BİLİM MERKEZİ SERGİLERİNİN TASARIMI VE PROTOTİPLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇAĞRISI AÇILDI

Çağrı için son başvuru tarihi 27 Şubat 2015’tir.

 
Sayın Üyemiz;
 
TÜBİTAK Aralık 2014 tarihinde açılan çağrıyla; kurulacak Bilim Merkezleri’nde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki yerli katkıyı artırmayı amaçlıyor.
 
Çağrıyla; Bilim Merkezleri’ndeki sergilerin orijinal tasarımlara sahip olması, yenilikçilik vasfının ön planda yer alması, etkileşimli özelliklerin belirgin ve dokunulabilir olması, uluslararası müzecilik ve bilim merkezi standartlarına uygun olarak geliştirilmesi, çoklu ortam tasarımı ve dekorasyon öğelerini bünyesinde barındırması, engelli kullanımına olabildiğince elverişli olarak tasarlanması ana hedefler arasında yer almaktadır.
Farklı yaş gruplarındaki farklı birikimlere sahip insanları bilimle buluşturmak, kişilerin bilime olan ilgi ve meraklarını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan bilim merkezlerinde; bazen bir bilgisayar oyunuyla, bazen mekanik veya elektronik düzeneklerle, bazen de sadece basit ahşap oyuncaklarla anlatım yapılabilmektedir. Amaç; ziyaretçilerin zihninde “neden, nasıl” sorularını  uyandırmak  ve onları sergilerin yanında bulunan kısa açıklamalar ile bilgilendirmektir.
Bilim merkezlerinde yer alan sergilerle; bilimle uğraşmanın sanıldığı gibi sıkıcı ve zor değil, aksine eğlenceli ve zevkli olduğu vurgusu yapılmaktadır. Böylece bireylerin; sorgulayan, kendi başına karar verebilen, sorumluluk sahibi birey olmaları,
güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmeleri de katkı ve hedefler arasında yer almaktadır.
Dünyada bilim merkezlerinde yer alan temalardan bazıları şu şekildedir:

Dünyamız, uzay, havacılık,

Okul öncesi bilim eğitimi,

Robotlar, teknoloji ve inovasyon,

Temel Bilimler (Fizik, Matematik, Kimya, Biyoloji,)

Bilim tarihi,

Mühendislik ve mimarlık ilke ve uygulamaları,

Bilişim, iletişim

Bu çağrıyla; yukarıda ifade edilen öncelikli tema konularından bir tanesi seçilebileceği gibi başvuran tarafından önerilen bir tema da değerlendirmeye alınabilmektedir.
Çağrı konusu seçilen temalar kapsamında; etkileşimli bilim merkezi sergilerinin yerli kaynaklar kullanılarak içeriklerinin geliştirilmesi, kavramsal, detaylı tasarım ve teknik çizimlerin oluşturulması, prototiplerinin geliştirilmesidir.
Proje önerisinde, ilgili üniversite ve araştırma kurumlarından, yurtdışı menşeli bilim merkezlerinden (asgari 10 yıl sektör tecrübesi olan), tasarımcı ve üretici firmalardan proje konusu ile ilgili danışmanlık hizmet alımları şeklinde iş birliği yapılabilir. Önerilen projelerde, tema, tasarım ve üretim teknolojilerinin gelişimi yanı sıra özellikle yerli bilgi ve tecrübe kazanımına yoğunlaşılması hedeflenmektedir.
Projelere en fazla 18 ay süreyle, 2.000.000 TL bütçe üst sınırı ile hibe destek sağlanacaktır.
Çağrı için son başvuru tarihi 27 Şubat 2015’tir.
Çağrı metnine http://tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari sayfasındaki Açık Çağrılar menüsünden erişilebilirsiniz.
 
KONYA SANAYİ ODASI