Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

DİFLUBENZURON İSİMLİ AKTİF MADDE HAKKINDA

DİFLUBENZURON İSİMLİ AKTİF MADDE HAKKINDA

 35367-38-5 CAS ve 252-529-3 EC no’lu Diflubenzuron isimli aktif madde, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 98/8/EC sayılı direktifinin Ek-I’ine Diflubenzuronun aktif madde olarak eklenmesi hakkındaki 20.02.2013 tarihli ve 2013/6/EU sayılı Komisyon Direktifi ile onaylanmış ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin eki olan Biyosidal ürünlerde kullanımı serbest olan aktif maddeler listesine (Liste-I) eklenmiştir.

               

Söz konusu kararda; diflubenzuron içeren ürünlerin kuru gübrede kullanımına izin verileceği, su sistemlerinde kullanımına izin verilmeyeceği, 01.02.2015 tarihi itibarıyla kararın uygulamaya gireceği ve 31.01.2017 tarihine kadar üye devletlere geçiş süresi verildiği belirtildiğinden, bu husus biyosidal ürünlerle ilgili yapılan süre uzatmalarında uygulamaya konulmuştur.

          

        Ancak üye ülke olan İsveç ile e-posta kanalıyla yapılan görüşmelerden, 01.02.1015 tarihinden önce ruhsat yenileme için başvuru yapılmış olan ürünler için ruhsat geçerlilik süresinin 30.01.2018 tarihine kadar uzatılabileceği anlaşıldığından, diflubenzuron içeren ürünlerin su sistemlerinde sivrisinek kontrolü için kullanımına yönelik ruhsatların geçerlilik süresi 30.01.2018 tarihine kadar uzatılacaktır.

         

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun İlgili Yazısı