Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ENERJİ TEŞVİĞİ UYGULAMASI HK.

ENERJİ TEŞVİĞİ UYGULAMASI HK.

 İlgi : TOBB’nin 21.10.2010 tarih ve 26382 sayılı yazısı.

 

Bilindiği üzere; atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının geri ödenmesine dair hazırlanan “Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” 01.10.2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Çevre ve Orman Bakanlığının ilgili yazısında da ifade edildiği üzere; atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki yıla ait elektrik enerjisi gideri, Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek oranda, Bakanlık bütçesine bu amaç için ayrıca konulacak ödenekten ilgili altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenecektir.

 

Söz konusu yönetmelikten; doğrudan alıcı ortama deşarj eden, deşarj izni veya çevre izni olan, arıtma tesisine ait ayrı mühürlü bir elektrikli sayacı ile sözleşmesi bulunan tüm kurum, kuruluş ve işletmeler faydalanabilecektir.

 

2010 yılı enerji gideri geri ödemesine ilişkin teşvik tedbirlerinden faydalanmak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin mağdur olmamaları için ivedilikle Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan “Geri Ödeme Belgesi” almaları gerekmektedir. Söz konusu belgeyi almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmeler ilgili Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde yer alan bilgi, belge ve dokümanları tamamladıktan sonra İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvurmalıdırlar.

 

Bakanlığın İl Müdürlükleri tarafından oluşturulacak komisyon ile başvuruda bulunan işletmeler yerinde incelenerek dosyalarında yer alan bilgi, belge ve dokümanların doğruluğunun tespit edilmesi ve hazırlanarak imza altına alınan tutanağın ilgili başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 

Başvuruda bulunacak işletmelerin Çevresel Bilgiye Erişim Sistemine kayıt edilmesi işlemi, “Atık Beyan Sistemi” kapsamında ekte yer alan formun işletmeler tarafından doldurularak İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunması suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, kullanıcı adı ve şifre verme sistemi aynen geçerli olacak ve “Atıksu Beyan Formu” başlığının açılması sağlanacaktır, veri girişi ise işletme yetkilileri tarafından yapılacaktır.

 

Önemle duyurulur.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

 

Eki : Çevresel Bilgiye Erişim  Sistemi Kullanıcı Başvuru Formu (1 sayfa)

  Çevre Kanununun 29 uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik