Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMESİ HK.

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMESİ HK.

 Sayın Üyemiz,

           

            İlgi: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 28.02.2014 tarih ve 96413503-331-32945 sayılı yazısı 

 

            İlgi yazı ile;

            1. 7/7/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda 19/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması konusunda çeşitli düzenlemeler yapıldığı,

 

            2. Söz konusu düzenlemeler arasında 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine "erişilebilirlik", "erişilebilirlik standartları" ve "makul düzenleme" tanımlarının eklenmesi ile 7 nci maddesine "Özel ve kamu toplu taşıma sistemleri ile sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan özel ve kamu toplu taşıma araçlarının engellilerin erişebilirliğine uygun olması zorunludur." ibaresinin eklendiği,

 

            3. Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi’nde, 

            "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuğu hariç dokuz veya daha fazla koltuğu bulunan araçlarla sağlanan toplu taşıma hizmetlerinin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır.    - Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekiz yıl içinde,

            - Sürücü koltuğu hariç dokuz (9)  ila on altı (16) oturma yeri olan toplu taşıma araçları, yolcu gemileri ile özel ve kamu şehirler arası toplu taşıma araçları ile turizm taşımacılığı yapılan araçlar 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilir.”

 

ifadesi yer almakta olup ilgi yazı ekte yayınlanmaktadır.      

           

            Bilgilerinize sunarız.

 

 

MEVZUAT DÜZENLEMESİ