Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ndan alınan 23.12.2013 tarih ve 1112 sayılı yazıda; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin 05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığından bahisle, gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanlardan istenen portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi gerektiğine ilişkin malumat yazı ve söz konusu eğitimlerin nerelerden alınacağına ilişkin malumat yazının 81 il valiliğine gönderilerek Halk Sağlığı Müdürlükleri vasıtasıyla Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinin bilgilendirilmesinin sağlandığı belirtilmiştir.

 

Ancak, eğitim alması gereken iş yerlerinin eğitimlere gösterdiği teveccüh durumuna ilişkin alınan bilgiler çerçevesinde, Başkanlık tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu eğitimlerin, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici 1’inci maddesinde belirtilen ve 05.07.2014 tarihinde sona erecek olan bir yıllık süre zarfında tamamlanmasında sıkıntılar doğabileceği belirtilmiştir.

 

Bu sebeple, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici birinci maddesinde belirtilen sürelerde hijyen eğitimlerini almayan iş yerlerinde çalışanlara, 11’inci madde çerçevesinde yapılacak denetimler sırasında “hijyen eğitimi belgesi” sorulacağından ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine göre işlem yapılacağından, mezkür eğitimlerin belirtilen sürelerde alınmasının temini için üyelerimizin tekrar haberdar edilmesi talep edilmiştir.

 

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.