Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ HK.

HİJYEN EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ HK.

 Sayın Üyelerimiz

 
Bilindiği gibi ülkemizde başta gıda üretim ve perakende iş yerleri olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinde çalışanların yaptırmak mecburiyetinde olduğu portör muayeneleri, 02 Kasım 2012 tarihli ve 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 58’inci maddenin 11’inci fıkrasıyla, 24 Nisan 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun portör muayeneleriyle alakalı 126’ncı ve 127’nci maddeleri değiştirilmiştir. 
 
Söz konusu değişiklik nedenleriyle, belirli zamanlarda yapılması gereken portör muayeneleri ve tetkikleri yapılmayıp bunun yerine, 126’ncı maddedeki değişiklikle hijyen eğitimleri alınmasına, 127’nci maddedeki değişiklikle ise hijyen eğitimlerine ilişkin hususların Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın müştereken çıkaracağı bir yönetmelikle düzenlenmesine hükmedilmiştir. 
 
Bu çerçevede hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında bulunan iş yerlerinin sahipleri ve işletenleri, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarının Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamaları gerekmektedir. 
 
Yönetmelikle söz konusu eğitimlerin Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından planlanması ve düzenlenmesi öngörülmüştür. İl ve ilçelerde Genel Müdürlüğe bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda üyelerimizin herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamasını teminen gerekli duyuru ve yönlendirmeler yapılmaktadır. 
 
Ayrıca, TOBB ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan “Ekmek Hijyen Eğitimi Protokolü” kapsamında TOBB tarafından verilen eğitimler ve kurs bitirme belgeleri yukarıda bahsi geçen Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında olmayıp, geçerliliğinin sürdürmektedir.   
 
Saygılarımızla.
KONYA SANAYİ ODASI