Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

IRAK’A YAPILAN İHRACATLAR HAKKINDA

IRAK’A YAPILAN İHRACATLAR HAKKINDA

Odalar Birliği’nden aldığımız yazıda, son dönemde Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye yapılan ticaretler sırasında karşılaşılan/karşılaşılacağı düşünülen sorunlara dair Birliğimizce çeşitli oda, borsa ve sektör meclislerimizin görüşlerinin Odalar Birliği tarafından Ekonomi Bakanlığı’na bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, diğer hususlar meyanında, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dahilde İşleme Rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşayacağı ve bu nedenle firmalara ilgili mevzuat kapsamında ek süre verilmesinin talep edildiğinin müşahede olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 25 inci maddesi ile 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimleri ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Haraç İstisnası Hakkında Tebliğin 17 nci maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Irak’a ihracat yapan firmaların karşılaşmaları muhtemel problemlerin bertarafını teminen, firmalar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi ve bahse konu durumlarını belgelendirmeleri halinde keyfiyetin Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin mümkün olacağı ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

KONYA SANAYİ ODASI