Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN (TORBA YASA) İLE YERLİ MALI TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN (TORBA YASA) İLE YERLİ MALI TEBLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

 
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Eğitimden ekonomiye birçok konuda yeni düzenlemeler ve yeni kanunlar getiren “İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN (TORBA YASA)” 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de,
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın Yerli Malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “YERLİ MALI TEBLİĞİ” ise 13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Üyelerimize önemle duyurulur. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
KONYA SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞI 
 
 
İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN
Yerli Malı Tebliğ