Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

İŞ MAKİNALARININ TESCİLİ HAKKINDA DUYURU

İŞ MAKİNALARININ TESCİLİ HAKKINDA DUYURU

 

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere, firmalar tarafından kamyon, kamyonet gibi araçlar satın alındıktan sonra 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre trafik tescil bürolarınca tescil edilmektedir. Daha sonra  araçlarının üzerine vinç, sondaj, mikser gibi makinalar taktırılmaktadır.

 

Makine alınan yer montajı gerçekleştirmekte ve projesini çizdikten sonra TSE’den Araç İmal Tadil Montaj Yönetmeliği (AİTM) kapsamında projelerini onaylatmaktadırlar. Trafik tescil bürosuna başvurularak ruhsata makine işletilmek üzere onaylı proje ve fatura ibraz edilmektedir.

Ancak fatura leasing firmasına kesildiği için trafik tescil büroları mülkiyet başkasına ait olduğundan bunların kaydını ruhsata işlememektedir.

Odamızın konuyu Odalar Birliği’ne iletmesi üzerine TOBB’nin girişimleri sonucunda ekte gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.11.2014 tarih ve 11088401-2961-640008-3207.2491/136178 Sayılı yazıda;

-Satış ya da finansal kiralama (leasing) sözleşmesi ile birlikte mevzuata belirtilen diğer belgelerin ibrazı kaydıyla, tamamlanmamış araç için düzenlenen faturada yer alan gerçek veya tüzel kişinin /kişilerin ve üst yapı için düzenlenen faturada yer alan gerçek ve tüzel kişinin/kişilerin adına tescil işleminin yapılması gerektiği

-Tamamlanmamış araç sahibinin yanı sıra üst yapının sahibi de dosyada araç sahiplerinin arasında yer alacağı ve araç tescil belgesindeki ”diğer bilgiler”  alanına  “üst yapı…..’e aittir” ibaresi yazılacağı belirtilmiştir.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI 

Emniyet Genel Müdürlüğü Yazısı