Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

İŞ YERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR HK.

İŞ YERİ TEHLİKE SINIFINA YAPILACAK İTİRAZLAR HK.

 SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 11.08.2014 tarihli ve 0515-296/15522 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği gereğince TOBB de üyesi bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görevli olan Komisyonun 12-13 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında komisyonun çalışmalarının hızlı, etkin ve verimli sürdürebilmesini sağlamak amacıyla "İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü" imzalandığı bildirilmiştir.

Anılan prosedür gereğince Komisyon her yıl Ocak ayında toplanacaktır. İşyerleri tehlike sınıfına ilişkin itiraz taleplerini "Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu"nu eksiksiz olarak doldurularak bağlı oldukları üst işveren kuruluşları (TOBB, TİSK, TESK, Kamu-İş) aracılığı ile yapacakları, FORMDA İLGİLİ ALANDA İSMİ BİLDİRİLMİŞ OLAN İTİRAZ SAHİBİ İŞYERİ/SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN BAKANLIKTA YAPILACAK TOPLANTIYA MUTLAKA KATILMASI GEREKMEKTEDİR. TEMSİLCİNİN KATILMAMASI HALİNDE TALEP DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. Toplantı tarihinden en geç 30 gün öncesine kadar gönderilen ve ÇSGB evrak biriminde kayda alınmış başvurular toplantı gündemine alınacaktır.

Bu itibarla iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıflarına yapılacak itirazların, yazımız ekinde gönderilen ayrıca www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar adresinde de yer alan prosedür çerçevesinde ekli form doldurularak yaziisleri@kso.org.tr adresine  iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI 

Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu
İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI