Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR) HAKKINDA

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR) HAKKINDA

Sayın Üyemiz

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)'den alınan bir yazıda; işletmelerin mevcut durumlarını, sektörünün gelişimini, sektör içerisinde onumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR), e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR); “İşletme Künye Bilgileri”, “Genel Sıralama”, “İnsan Kaynakları”, “Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, “Verimlilik”, “İhracat”, ve “Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmektedir. Sözkonusu rapor, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu'nun , işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre NACE Rev 2- 6’lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1’e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu ifade edilmektedir. 

Bir örneği EK-2'de sunulan raporun, metaveri dokumanı EK-3'de yer almakta olup, her iki dokümana da https://www.kosgeb.gov.tr/ üzerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI