Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

KONYA SANAYİ ODASI TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

KONYA SANAYİ ODASI TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

  

KONYA SANAYİ ODASI

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ

SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde; Konya Sanayi Odası TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimleri, TOBB tarafından belirlenen kontenjan dahilinde 14 Aralık 2012 Cuma günü 10.00 – 16.00 saatleri arasında Konya Sanayi Odası 3.Kat Konferans salonunda yapılacaktır.

 

Seçimler Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulunca oluşturulan bir başkan ve iki üyeden oluşan Seçim Sandık Kurulu gözetiminde yapılacaktır.

 

Konya Sanayi Odası seçilecek İl İcra Komitesi Asil üye sayısı 2’dir. Aynı sayıda yedek üye seçilir.

 

Seçmen Listeleri 05 Aralık 2012 Çarşamba gününden itibaren Konya Sanayi Odası’nın ilgili ilan panolarında ve WEB sitesinde yayımlanacaktır.

 

Konya Sanayi Odası İcra Komitesi Üyeliğine aday olmak isteyenler Adaylık Başvurularını 05 Aralık 2012 Çarşamba gününden itibaren bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartını tevsik eden Adli Sicil Belgesi ile birlikte en geç 11 Aralık 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Konya Sanayi Odası Genel Sekreterliğine yapacaklardır.

 

Seçmen listelerine yapılacak itirazlar; Seçmen listelerinin yayımlandığı gün itibariyle iki iş günü içerisinde Oda Genel Sekreterliği’ne yapılır, seçimi yapacak Oda Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve en geç iki iş günü içerisinde karara bağlanır. Bu kararlar ilgili Odanın ilan yerlerinde asılmak suretiyle duyurulur. Bu kararlara ilan tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde TOBB Merkez Seçim Kurulu nezdinde (TOBB Girişimcilik Müdürlüğü’nün 0312 2182484 numaralı faksına) itiraz edilebilir. Merkez Seçim Kurulunun vereceği karar kesindir.

 

Aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste, 13 Aralık 2012 Perşembe günü mesai başlangıç saatinden itibaren seçimin gerçekleştirileceği Konya Sanayi Odasının ilgili ilan yerinde asılmak ve internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

 

Oy verme işlemleri; gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. Belirlenen seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler de oylarını kullanırlar. Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan oy kullanamazlar. Oylar, oy verenin kimliğinin Oda/Borsa veya bir başka resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

 

Keyfiyet ilgililere ilanen duyurulur. 

 

 

İletişim :

Seher AKER

Tel : 2510670 / 115

E-Posta :yaziisleri@kso.org.tr 

Genç Girişimciler Kurulu Seçmen Listesi
TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR
TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI