Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

 

Sayın Üyemiz ;

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden  bugün gelen yazıda ;

 

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun sigortalı sayılmayanların düzenlendiği 6’ncı maddesinin (e) bendi 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirildiği belirtilmiştir.

 

 

SGK Konya İl Müdürlüğünün yazısında; “Yapılan değişiklikle, yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler sigortalı sayılmamakta iken 11/9/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenleme ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanmayan ülkelerde sigortalılığı sağlanıp Ülkemize çalışmaya gelen sigortalılar yönünden muafiyet süresi üç aya indirilmiştir.

 

Buna göre; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sigortalı ya da emekli olup ülkemize çalışmaya gelen sigortalılar ülkemizde çalışmaya başladıkları tarihin üçüncü ayın bitiminden sonra sigortalı sayılacaktır.

 

5510 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin (e) bendi değişikliği 11/9/2014tarihinde yürürlüğe girdiğinden bu tarihten önce ülkemize çalışmaya gelenlerden çalışmaları halen devam edenlerin üç aylık muafiyet süresi 11/12/2014 tarihinde dolacak olup, bunları çalıştıran işverenlerin 12/12/2014 tarihli işe giriş bildirgelerini 11/12/2014 tarihi saat 23:59’a kadar    e-sigorta yoluyla Kuruma vermeleri gerekmektedir.

 

Ülkemize 11/9/2014 tarihinden sonra çalışmaya gelen sigortalıların üç aylık muafiyet süreleri de çalışmaya başladıkları tarihe göre belirlenerek Kuruma bildirilecektir. Sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerden ülkemize çalışmaya gelen sigortalar hakkında sözleşmelerin geçici görevle ilgili hükümleri uygulanmaya devam edilecektir. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ya da imzalanmamış ülkelerde herhangi bir sigortalılığı bulunmayanlar daha önce de olduğu gibi Ülkemizde çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalı olacaklardır ”denilmektedir.

 

İlgili Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI