Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI EK HİZMET BİNASI İNŞAATI İHALE İLANI

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI EK HİZMET BİNASI İNŞAATI İHALE İLANI

 İş kapsamı: Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’na bitişik nizam Ek Hizmet Binası brüt 11.600 M2 

olup, 2 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 9 Normal Kattan oluşmaktadır. Hali hazırda betonarme imalatları, bitişik 
nizam dış cephe duvarları, 2.Bodrum Kat imalatlarının tamamı ve 1.Bodrum Kat imalatları kısmen 
tamamlanmış olup 4 ayrı ihale kapsamında (İnşaat İnce İşleri Yapım İşi, Mekanik Tesisat Yapım İşi, Elektrik 
Tesisatı Yapım İşi, Dış Cephe Kaplamaları Yapım İşleri) tamamlanması öngörülmektedir. Her 4 işi alan 
yükleniciler ortak iş programı içerisinde çalışma yapacak olup işlerin tamamının 120 takvim günü içerisinde 
tamamlanması gerekmektedir. Yükleniciler en az 5 yıl iş deneyimli, ilgili ihale konusunda uzman teknik 
personeli iş süresince şantiyede bulundurmak zorundadır. İnşaat ince işleri ihalelerinde BIII grubu iş bitirme 
belgesi, diğer ihaleler de iş konusu resmi iş bitirme belgesi veya Gerçek ve Tüzel kişilere yapılan ilgili ihale 
konusu işlere ait ihale şartnamesinde belirtilen nitelikteki dosyaları iş bitirme belgesi olarak sunacaklardır.
Resmi iş bitirme belgelerinde yer alan, kısmi ihale konusunu kapsayan sunulacak iş deneyim belgelerinde 
ilgili iş tutarı ve oranının belirtilmesi esastır. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 
ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ve ilgili mevzuata tabi değildir.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Ek Hizmet Binası İnşaatı İhale İlanı