Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARI HAKKINDA DUYURU

 

 

Çok Değerli Üyelerimiz,

 

İlgi: a) 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu

        b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

 

Eğitim sistemimizde yapılan son düzenleme ile (4+4+4) Ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitim nitelik ve niceliğinin artırılması öngörülmüş; bu konuda Mesleki ve Teknik Eğitim de  Okullaşma ve Eğitimin kalitesinin artırılması için tüm kaynaklar seferber edilmiştir.

 

Öğrencilerimizin okullarında kazandığı bilgi, beceri ve donanımlarını 11. ve 12. sınıflarda öğrenim görmekte iken işletme ve kurumlarda yapacakları beceri eğitimi ve staj uygulamaları  ile geliştirme ve zenginleştirmeleri ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelikte zorunlu hale getirilmiştir. Fakat öğrencilerin özellikle 11. ve 12. sınıfta iken beceri eğitimini yapmak zorunda oldukları İŞLETME VE KURUM belirlenmesinde güçlükler yaşanmaktadır.

 

Bu  konuda ilgi (a) Kanun’un 18. maddesi “20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin çalıştırdıkları personel sayısının % 5 ‘inden az olmamak üzere Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumu öğrencilerine BECERİ EĞİTİM yaptırır, 20’den az çalışanı olanlar ise Beceri Eğitimi yaptırabilirler hükmüne amirdir. Yine aynı kanunun 24. maddesi ise “Beceri Eğitimini yaptırması gerekip de yaptırmayanlara her öğrenci için asgari ücretin 2/3’ü nisbetinde  Saymanlık hesabına para yatırmakla yükümlüdür” hükmünü taşımaktadır.

 

Öğrencilerin İşletmelerde ve Kurumlarda yapacakları staj ve beceri  eğitimi süresince sigorta işlemleri kayıtlı oldukları Okul Müdürlüklerince yapılmaktadır.

 

2014-2015 öğretim yılında İşletme ve Kurumlarda beceri eğitimine katılacak öğrenciler için işyeri belirleme çalışmaları Nisan-Mayıs 2014 ayları içinde ilgili Okul Müdürlükleri ve bünyelerinde oluşturulan “İşletme Belirleme Komisyonları” tarafından yerine getirilecektir. Okul yöneticileri veya Komisyon üyeleri İşletme ve Kurumları ziyaret ederek, beceri eğitimine katılacak öğrenci sayısını bildireceklerdir. Ayrıca, İşletme yetkilileri ile okul Müdürlüğü arasında ilgi (b) Yönetmeliğin 143. maddesi gereğince sözleşme imzalanacaktır.

 

Öğrencilerin daha iyi yetişmeleri, donanımlarının artırılması ve sanayimizin arzu ettiği nitelikte olabilmeleri için  işletme yetkililerimizin STAJ VE BECERİ EĞİTİM konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini rica eder, işlerinizde kolaylıklar dileriz.

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI