Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 30.04.2012 tarihli ve 0433/9971 sayılı yazıda,

Sera gazı emisyonlarının izlenmesine, doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenleyen “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” 25.04.2012 tarihinde 28274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120425-6.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize Sunulur.