Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TAREKS (DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ) HK.

TAREKS (DIŞ TİCARETTE RİSK ESASLI KONTROL SİSTEMİ) HK.

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde  alınan yazıda, 31.12.2013 tarih ve 28868 sayılı (ikinci mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Eki Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ’in (İthalat:2014/19) 12 inci maddesinde, bu Tebliğ’in EK-1/A ve EK -1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2’de belirtilen değerlerin üzerinde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi) üzerinden yapılacağı, 14 üncü maddesinde ise söz konusu TAREKS uygulaması ile ilgili 12 nci maddenin 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe gireceği hükmünün amir olduğu ifade edilmiştir.

 

Bu çerçevede, mezkur tebliğ EK-1/A ve EK -1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri EK-2 belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

 

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI