Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

                                      

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

DOKUZUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.

  • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması.
  • Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması (IPARD Programının ikinci döneminde uygulanacaktır).
  • Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonudur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

 

 

 

 

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.

 

 

Öncelik Ekseni

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Toplam Destek Bütçesi

(AB+TC Katkısı) (Avro)

 

Destek Oranları

Öncelik Ekseni 1

Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

  

77.456.162,02

 

%50-%65

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et)

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti)

Öncelik Ekseni 1

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Süt işleme tesisleri)

     

75.274.274,79

 

%50

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplayan üretici örgütleri)

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Öncelik Ekseni 3

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

      

83.752.153,86

 

%50

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TOPLAM

236.482.590,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.

 

 

Kodu

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

101-1

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Afyonkarahisar

Amasya

Balıkesir

Çorum

Diyarbakır

Erzurum

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Kars

Konya

Malatya

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Van

Yozgat

Ağrı*

Aksaray*

Ankara*

Ardahan*

Aydın*

Burdur*

Bursa*

Çanakkale*

Çankırı*

Denizli*

Elazığ*

Erzincan*

Giresun*

Karaman*

Kastamonu*

Kütahya*

Manisa*

Mardin*

Mersin*

Muş*

Nevşehir*

Uşak*

 

101-2

Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et)

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)

Bütçe Kalemi-2 (Süt toplayan üretici örgütleri)

103-2

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-1 (Kırmızı et işleme ve pazarlama)

Bütçe Kalemi-2 (Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

103-3

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

302-1

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

302-2

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

302-3

Kırsal Turizm

302-4

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

* 22 İlden kabul edilen projelerin sözleşme imzalama tarihi, AB Komisyonu’ndan “Yetki Devri Kararı”nın alınma tarihine göre değişiklik gösterebilir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri aşağıda yer alan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00’dir. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

YATIRIM SÜRELERİ

Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri 2 taksiti geçmeyecek şekilde aşağıdaki gibi planlanmalıdır.

-Başvuru tek taksit olarak planlanmış ise; yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması toplamda 5 (beş) ayı geçmemelidir.

-Başvuru iki taksit olarak planlanmış ise; birinci taksitin yatırım süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması 5 (beş) ay içerisinde olmalıdır.

-İki taksitli başvurularda toplam yatırım süresi 10 (on) ayı geçmemelidir.

 

 

 

 

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler sonucunda IPARD Programında değişiklikler yapılmıştır. Programın son hali Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr)  temin edilmelidir.

Başvurular hakkında detaylı bilgiler ve başvuru kurallarının yer aldığı Başvuru Çağrı Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

 

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

İL KOORDİNATÖRLÜKLERİ ADRES VE TELEFON NUMARALARI

 

AFYONKARAHİSAR

Karaman Mahallesi Albay Reşat Çiğiltepe Caddesi No:9 Karaman İş Merkezi  A Blok Kat:3 (Valilik Arkası)

Tel: 0272 214 10 88  Faks: 0272 214 15 37

AĞRI

Abide Mahallesi Erzurum Caddesi 612 Sokak No:1 Merkez

Tel: 0472 215 33 55  Faks: 0472 215 33 59

AKSARAY

Meydan Mahallesi Küçük Bölçek Caddesi No:141 Merkez

Tel: 0382 222 00 80-81  Faks:0382 222 00 82

AMASYA

Hacı İlyas Mahallesi Yeniyol Caddesi Sağıroğlu İş Merkezi No:128 Kat:5

Tel: 0358 212 59 44  Faks: 0358 212 08 32

ANKARA

Hilal Mahallesi Rabindranath Tagore Caddesi (4. Cadde) No:66 Yıldız

Tel: 0312 438 35 00 Faks: 0312 438 48 80

ARDAHAN

Karagöl Mahallesi Kongre Caddesi, No:76 Merkez

Tel: 0478 211 35 02  Faks: 0478 211 35 03

AYDIN

Ata Mahallesi Astim OSB No:98 Merkez

Tel: 0256 231 09 04-81  Faks: 0256 231 09 02

BALIKESİR

Paşaalanı Mahallesi A.Gaffar Okan Caddesi No:53

Tel: 0266 245 58 61  Faks: 0266 245 39 72

BURDUR

Konak Mahallesi, Güzelleştirme Caddesi, No:14 Merkez

Tel: 0248 232 69 99  Faks: 0248 232 64 24

BURSA

Beşevler Mahallesi, Yıldırım Caddesi, No:330 Nilüfer

Tel: 0224 243 85 35  Faks: 0224 242 41 97

ÇANAKKALE

Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi No: 93/C Merkez

Tel: 0286 215 00 36-38  Faks: 0286 215 00 37

ÇANKIRI

Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi No:3/1 Merkez

Tel: 0376 212 18 03-04  Faks: 0376 212 18 02

ÇORUM

Ulukavak Mahallesi Selçuk  1.Caddesi PTT Başmüdürlüğü Binası No:10

Tel: 0364 223 00 27  Faks: 0364 223 00 28

DENİZLİ

15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı No:155 Merkez (Yapı Kredi Bankası üstü/Çınar Meydanı)

Tel: 0258 261 79 79  Faks: 0258 261 79 80

DİYARBAKIR

Şanlıurfa Yolu 1.Km. Gündoğan Plaza Kat:2 No:7 Kayapınar

Tel: 0412 252 12 89  Faks: 0412 252 12 90

ELAZIĞ

Sürsürü Mahallesi Malatya Caddesi No:177 Merkez

Tel: 0424 248 07 69-70  Faks: 0424 248 07 63

ERZİNCAN

Gülabibey Mahallesi 13 Şubat Caddesi No:23 Merkez

Tel: 0446 223 44 23  Faks: 0446 223 18 10

ERZURUM

Vani Efendi Mah. Haşıl Efendi Cad. Elit İş Merkezi No:10 Kat: 2-3-4 Yakutiye

Tel: 0442 235 15 83-84  Faks: 0442 235 15 85

GİRESUN

Sultan Selim Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:16 Merkez

Tel: 0454 254 00 70  Faks: 0454 254 00 73

HATAY

Haraparası Mahallesi Hacılar Caddesi Bayır İşhanı A Blok No:1-2-3 Antakya 

Tel: 0326 225 12 23  Faks: 0326 225 12 32

ISPARTA

Eğirdir yolu üzeri İl Özel İdaresi Yerleşkesi

Tel: 0246 224 38 00  Faks: 0246 224 38 01

KAHRAMANMARAŞ

Egemenlik Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı No: 4/A 46060

Tel: 0344 235 12 60 Faks: 0344 235 12 70

KARAMAN

Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:2 Merkez

Tel: 0338 217 20 00  Faks: 0338 217 40 00

KARS

Ortakapı Mahallesi Faikbey Caddesi No:14

Tel: 0474 212 40 51-0474 212 34 23  Faks: 0474 212 21 97

KASTAMONU

Saraçlar Mahallesi Gökteşehir Sitesi No:20 Merkez

Tel: 0366 214 01 09  Faks: 0366 214 01 86

KONYA

Feritpaşa Mahallesi Kule Cad. Kule Plaza İş Merkezi Kat:16 No:23-24 Selçuklu

Tel: 0332 233 92 93   Faks: 0332 233 93 94

KÜTAHYA

Vefa Mahallesi Şehit Albay Mehmet Nazım Bey Caddesi No:20 Merkez

Tel: 0274 225 02 00  Faks: 0274 225 01 93

MALATYA

Cevherizade Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:57

Tel: 0422 323 38 01-02   Faks: 0422 323 38 18

MANİSA

Aynıali Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:51 Merkez

Tel: 0236 250 45 45  Faks: 0236 250 45 46

MARDİN

Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Bulvarı No:95 Merkez

Tel: 0482 212 47 12  Faks: 0482 212 47 13

MERSİN

Bahçelievler Mahallesi H.Okan Merzeci Bulvarı No:507/A Yenişehir

Tel: 0324 326 27 27 Faks: 0324 326 14 90

MUŞ

Kültür Mahallesi Hürriyet Cad.Merkez Camii Arkası 182. Sokak No:7 Merkez

Tel: 0436 212 10 70-71  Faks: 0436 212 10 72

NEVŞEHİR

Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:105/1 Merkez

Tel:0384 212 50 00  Faks: 0384 212 10 03

ORDU

Akyazı Mahallesi 793 Sok. No:18 Merkez

Tel: 0452 212 13 48   Faks: 0452 212 38 63

SAMSUN

Güzelyalı Mahallesi 3004 Sokak No:7 Atakum

Tel: 0362 439 30 76-77   Faks:0362 439 30 81

SİVAS

Mevlana Mahallesi Yahya Yerlikaya Sokak  No: 21

Tel: 0346 222 04 27  Faks: 0346 222 04 51

ŞANLIURFA

Paşabağı Mahallesi Adalet Caddesi No:9

Tel: 0414 314 15 39   Faks: 0 414 314 15 38

TOKAT

Yeşilirmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi No:7 Cangözler İş Merkezi

Tel: 0356 213 06 32   Faks: 0 356 213 06 31

TRABZON

Fatih Mahallesi Hacı Ziya Habiboğlu Caddesi No:29

Tel: 0462 225 03 85   Faks: 0462 230 09 96

UŞAK

Durak Mahallesi Gülseven Sokak No:6 Ankara-İzmir Karayolu Üzeri

Tel: 0276 224 55 53  Faks: 0276 224 55 51

VAN

Bahçıvan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Tursak Apt. No:66

Tel: 0432 210 23 33   Faks: 0432 214 17 77

YOZGAT

Aşağı Nohutlu Mahallesi  Mevlana Caddesi No:11

Tel: 0354 217 28 35 Faks: 0354 212 39 16

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanen Duyurulur.