Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TEHLİKESİZ ATIK BEYANI

TEHLİKESİZ ATIK BEYANI

Tehlikesiz atıkların yönetimi 05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve 17.06.2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı tebliğ çerçevesinde  yürütülmektedir. Tebliğin 8. maddesinde tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülükleri verilmekte olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde tehlikesiz atık üreticilerinin beyan yükümlülüğü yer almaktadır. Söz konusu hükmün uygulanması anılan Tebliğin 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 01.01.2015 tarihinde başlayacaktır. Bilindiği üzere, beyan işlemleri bir önceki yılın atık verisine yönelik yapılmakta olup takip eden yılın Ocak ve Mart ayları arasında gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, 01.01.2015 tarihinde başlayacak beyan yükümlülüğü doğrultusunda beyan edilecek olan 2015 yılı tehlikesiz atık bilgisinin 2016 yılının Ocak ve Mart ayları arasında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, 2016 yılından başlayarak her yıl Ocak ve Mart ayları arasında tehlikesiz atık üreticilerinin oluşturdukları tehlikesiz atıklarına ilişkin bir önceki yıla ait atık beyanlarını T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi (http://online.cevre.gov.tr) üzerinden bildirmesi gerekmektedir. Bilgilerinize sunarız.