Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KAMU İHALELERİNDE ULUSLARARASI REKABET ANKETİ HAKKINDA

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KAMU İHALELERİNDE ULUSLARARASI REKABET ANKETİ HAKKINDA

TÜRK İNŞAAT SEKTÖRÜ VE KAMU İHALELERİNDE

ULUSLARARASI REKABET ANKETİ HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz,

 

İlgi : TOBB’nin 25.09.2014 tarih ve 18313 sayılı yazısı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çoklu anlaşmalarından Kamu Alımları Anlaşması’nın (KAA) hem mal, hem hizmet ticareti boyutu bulunduğu belirtilerek, söz konusu anlaşma kapsamında diğer sektörlere kıyasla müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerine ayrıca önem verildiği ifade edilmiştir. Bu nedenle, KAA’nın anlaşma kapsamına alınan müteahhitlik hizmetlerinin hangi alt sektörlerden oluştuğunu listeleyen özel bir ek bölümün hazırlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

 

Yazıda devamla, ülkemizin KAA’ya üye olması hususunda müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren ilgili tüm paydaşların görüş ve önerilerinin sistematik ve detaylı bir analizini yapabilmek amacı ile anket çalışması hazırlandığı ve bu anketin ilgili tüm paydaşlara ulaştırılması gereği vurgulanmıştır.

 

Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Anlaşma hakkındaki detaylı bilgiye DTÖ’nün resmi internet adresinden (http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e.htm) ulaşılabileceği ifade edilmiştir. Bu kapsamda, elektronik ortamda https://tr.surveymonkey.com/s/S77BBHJ adresinde yer alan: Türk İnşaat Sektörü ve Kamu İhalelerinde Uluslararası Rekabet Anketi’nin 30 Kasım 2014 tarihine kadar eksiksiz olarak doldurulması hususunu bilgilerinize rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI