Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

TÜRKİYE’DE SOSYAL VE EKONOMİK UYUMU TEŞVİK ETMEK İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRMESİ (FOSTER) PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TÜRKİYE’DE SOSYAL VE EKONOMİK UYUMU TEŞVİK ETMEK İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRMESİ (FOSTER) PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

duyuru-ust-2.jpg (26 KB)

TÜRKİYE’DE SOSYAL VE EKONOMİK UYUMU TEŞVİK ETMEK İÇİN ÖZEL SEKTÖRÜN GÜÇLENDİRMESİ (FOSTER) PROJESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

28 Aralık 2022, 13.30 – 17.00

KSO Konferans Salonu

Sayın Üyemiz,

Program, yurtdışı kaynaklı göçten en çok etkilenen ve aşağıda belirtilen 15 (onbeş) ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), Türk vatandaşları ile Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKAS) ve/veya Uluslararası koruma sağlanan kişiler için kayıtlı istihdam oluşturması ve muhafaza etmesini desteklemeyi amaçlar. Program kapsamında en az 1500 işletmenin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Projenin Uygulanacağı İller
Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa.

Desteğin Niteliği
İşletmelerin bu Program kapsamında bankalardan kullanacakları 1.250.000 TL veya 2.500.000 TL üst limit ve 24 ay vadeli işletme sermayesi kredileri için yapacakları faiz veya kar payı
ödemelerinin yüzde 50’sine destek olunacaktır. Program kapsamında yaklaşık 5.000.000.000 TL kredi hacmi oluşması beklenmektedir.

Kullandırılacak kredilerin bankaya geri ödemesi destekten faydalanan işletme tarafından 3’er aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte yapılacaktır. Kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı tutarlarının yüzde 50'si kredi geri ödeme planına göre KOSGEB tarafından işletmelere iade edilecektir. Program kapsamında KOSGEB tarafından Bankalara peşin faiz ödemesi yapılmayacaktır. Kullandırılacak kredilerin geri ödemesi ilgili İşletme ve Banka arasında gerçekleşecektir.

Program kapsamında 24 ay istihdam taahhüdüne karşılık kullanılacak işletme sermayesi kredisi üst limiti, sağlanacak faiz/kar payı desteği oranı ve kredi vadesi aşağıdaki gibidir: 

 

İstihdam Taahhüdü

Kredi Üst Limiti

Faiz/Kar Payı Desteği Oranı*

Kredi Vadesi

1 T.C vatandaşı ve 1 GKAS/uluslararası

koruma sağlanan kişi

1.250.000 TL

%50

24 Ay

2 T.C vatandaşı ve GKAS/uluslararası koruma sağlanan kişi

2.500.000 TL

%50

24 Ay

Programda Yer Alacak Bankalar
Program kapsamında Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Denizbank ile protokol imzalanmış olup başvurular 17.10.2022 tarihinde alınmaya başlanmıştır.

Kredi Başvuru ve Uygulama Sürecinin Aşamaları

  1. Programdan yararlanmak isteyen işletme ilk olarak protokole taraf bankaya kredi başvurusunu yapar,
  2. İşletmenin kredi başvurusu bankalar tarafından protokolde yer alan hükümler kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir ve KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden işletmeye ait kredi bilgileri girilir. Kredi girişinde protokolde belirlenen belgeler (başvuru formu ve taahhütname) banka tarafından KBS‘ye yüklenir,
  3. Uygulama Birimi (KOSGEB Müdürlüğü) tarafından kredi başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler kontrol edilerek eksik/hata olmaması durumunda KBS üzerinden onay verilir,
  4. Banka tarafından KBS’ye girilen bilgi ve belgelerde eksik/hata olması durumunda başvuru KBS üzerinden düzeltmeye açılarak bankaya iade edilir,
  5. İlgili Uygulama Birimi tarafından onaylanan başvurulara ilişkin aktif kredi kullandırımı banka tarafından sağlanır ve buna ilişkin bilgiler KBS’ye girilir ve ilgili Uygulama Birimine KBS üzerinden bildirilir. Krediler için kullanım ve taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar.
  6. İşletme banka tarafından ödeme tablosunda belirlenen sürede kredi taksitlerini faizi ile birlikte bankaya öder.
  7. Banka, Program’dan faydalanan KOBİ’lere tahsis edilen kredilerin çevresel ve sosyal değerlendirmesine (Ç&S risklerinin ve etkilerinin belirlenmesi ve bu etkileri önlemek ve azaltmak için hafifletme önlemlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi) ilişkin gerekli raporları çeyreklik bazda hazırlayacak ve Kurumumuza sunacaktır.


Başvuru Yapabilecek Olan İşletmeler
(1) Programdan, mali kayıtlardaki faaliyet kodları arasında;

  • NACE Rev 2 Kısım-C İmalat,
  • NACE Rev 2 Kısım-J 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
  • NACE Rev 2 Kısım-M 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri olan

işletmeler faydalanabilir.
(2) Ana faaliyet kodu, Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından “Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu”nda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.
(3) İşletmenin kendisi veya ortakları Avrupa Birliği ve/veya Birleşmiş Milletler’in yaptırım listesinde yer alan işletmeler bu programa başvuramaz.

Programa başvurabilmek için işletmenin KOSGEB veri tabanında aktif durumda ve KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

Hasan Hüseyin ÇİÇEK

0 554 724 25 60 – 0 312 595 00 28/4084

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla, 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI