Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MATERYALLERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MATERYALLERİ

duyuru-ust-2.jpg (26 KB)

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME MATERYALLERİ

Sayın Üyemiz,

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden odamıza gelen yazıda;  Türkiye'de çalışmak isteyen yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, 13/08/2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile diğer ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmekte ve istemi uygun bulunanlara çalışma izni verilmektedir. Anılan Kanun'un başlıklı 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 'Çalışma izninde yetki ve yükümlülük' 6735 sayılı Kanun kapsamına giren yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalışmalarının ve çalıştırılmalarının yasak olduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, ülkemizde bulunan yabancıların çalışma izni olmaksızın işgücü piyasasına girişinin önlenmesi, konuya ilişkin gerek kamu personelinin gerekse ilgili tarafların bilgi ve farkındalığının artırılması amacıyla hazırlanan infografikler ekte istifadenize sunulmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Ekler:

  1. Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Bilgilendirme Materyalleri EK-1

Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Bilgilendirme Materyalleri EK-2

Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Bilgilendirme Materyalleri EK-1
Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin Bilgilendirme Materyalleri EK-2