Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

YERLİ MALI TEBLİĞİ HAKKINDA

YERLİ MALI TEBLİĞİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

 

13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yerli Malı Tebliği”ne uygun olarak Odamızca yapılacak belgelendirme ilişkin uygulama esasları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup Yerli Katkı Oranı’nın hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı ve değişen Yönetmeliğe göre yapılacak hesaplamaya istinaden belgenin nasıl düzenleneceği bu uygulama esaslarında belirtilmiştir.

 

Odamız http://www.kso.org.tr web sayfasında Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulama esasları ve gerekli bütün bilgiler yer almakta olup, ayrıca istenen belgeler ve uygulama esasları aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Yerli Malı Belgesi için İstenen Belgeler

 

1.Dilekçe için tıklayınız 

2.Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız

4.Taahhütname için tıklayınız

5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)

 aslı veya noter onaylı sureti

6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir. 

 

Ek: Yerli Malı Belgesi Düzenleme Esasları için tıklayınız 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası