Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI TASLAK YÖNETMELİĞİ GÖRÜŞE SUNULDU

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI TASLAK YÖNETMELİĞİ GÖRÜŞE SUNULDU

ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI TASLAK YÖNETMELİĞİ GÖRÜŞE SUNULDU

 

 

İlgi : TOBB’nin 26.02.2014 tarih ve 0433/4292 sayılı yazısı.

 

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Odamıza gelen ilgi yazısında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Avrupa Birliği’nin maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesine ilişkin 1272/2008/EC sayılı tüzüğünü uyumlaştıran “Maddelerin ve Karışımların, Sınıflandırılması, Etilet1enmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 11/12/2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatılmaktadır. Bu yönetmeliğe göre zararlı madde ve karışımların, güvenlik bilgi formlarının hazırlanabilmesi için “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik Taslağı” nın ilgili Bakanlıkça hazırlanarak görüşlere açıldığı belirtilmektedir.

 

Yazımız ekinde sunulan söz konusu taslak yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin, 10 Mart 2014 tarihine kadar Odamız Yazı İşleri Servisine (yazıisleri@kso.org.tr) gönderilmesini rica ederiz.

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI  

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU
İLGİLİ YÖNETMELİK